İstanbul Yoga Merkezi kuruluşudur.

İstanbul Yoga Merkezi'nin Misyonu

 

İstanbul Yoga Merkezi, yogayı bir yaşam tarzı olarak hayatınıza yansıtır. Yoga bedensel, duygusal, akılsal, zihinsel ve ruhsal seviyelerde uyum, denge ve huzur için yapılan uygulamaları içerir. İstanbul Yoga Merkezi’nde size, yaşadığınız dünyadan kendinizi soyutlamanızın ya da dış dünyayı değiştirmenizin değil; yaşamınızdaki mevcut dışsal faktörler içinde, hayata bakış açınızı değiştirmenizin, tarzınızı yogik hale getirmenizin yolları anlatılır.

“Her Yönüyle Yoga” İstanbul Yoga Merkezi’nde!

 

Yoga derin felsefesi olan bir yaşam biçimidir. Yoga duruşları ve nefes çalışmaları, yoganın küçük bir bölümüdür. İstanbul Yoga Merkezi, Vivekananda Yoga Üniversitesi tarafından önerilen bütünsel yoga anlayışını benimser ve uygulatır.

 

İstanbul Yoga Merkezi, yoganın  uygulanma sebeplerinin bilinmesinin yararlı olduğuna inanır, bu nedenle de yoga felsefesinin bilimsel alt yapısı zaman zaman verilir.

 

Bütünsel Yoga Anlayışı

 

Bütünsel Yoga Anlayışı, hayatımıza farklı seviyelerden dokunan, çok yönlü bir sistemdir:

 

  • Yoga duruşları, arınma çalışmaları, kilit çalışmaları ve özel diyet önerileri ile beden seviyesinde,
  • Nefes ve prana ile ilişkili uygulamaların yardımıyla, prana seviyesinde,
  • Konsantrasyon, tefekkür ve meditasyon uygulamalarıyla, akılsal seviyede,
  • Evrensel değerler ve “ben kimim” analizi üzerine yapılan sohbetler, guruların eşliğinde yapılan satsanglar (evrensel konularda açıklamalar ve soru/cevaplar) ile zihinsel seviyede,
  • Duyguların ve gerçek sevginin ne olduğunu anlatan sohbetler ve uygulamalarla duyusal seviyede,
  • Ayrıca, günlük yaşamda kişinin kendisiyle çelişmeden ama dış dünyayla da savaşmadan nasıl var olabileceğini anlatan sohbet ve uygulamalarla yaşamın her fazında, neler yapılabileceğinin ipuçlarını vererek,  mevcut alışkanlıkların yerini, kendiliğinden yeni yogik alışkanlıklara bırakır.

 

İstanbul Yoga Merkezi’nde, yoganın %99 uygulama, %1 teori olduğu öğretilir; çünkü öğrenilen ister derin bir felsefi bilgi, ister sadece bir yoga duruşu olsun, yararlanmak için bu bilgiyi özümsemek ve yaşama geçirmek gerekir!

 

 

Bütünsel Yoga Anlayışının temelini anlatan dört temel yoga akımını yayınladık, okudunuz mu?

 

 

T/F: 02163688482  basvuru@yogamerkezi.com ayca.gurelman@gmail.com

İrtibat Ofisi: Balat Mah. Hızır Çavuş Mescidi Sok No 40 A Fatih / İstanbul

 

 

Copyright 2001

İstanbul Yoga Merkezi